Рециклирани и екологични хартии

Тъй като на нас ни отне известно време да се ориентираме във всичките определения, означения и символи на рециклираните и еко хартии, решихме да съберем това, което научихме, на едно място и се надяваме да ви е полезно.
 
1. Източници
Има три категории хартия, които се използват като суровина за производство на рециклирана хартия
 
- mill broke или изрезки и скрап от самия производител на хартия, който се рециклират направо в завода за хартия;
- pre-consumer waste или материали, които се изхвърлят преди да достигнат до крайния си потребител – това са изрезки от вестници, надтиражни копия, хартия от настройки на машините
- post-consumer waste – това са материалите, изхвърлени след като потребителя им ги е използвал – стари списания, телефонни справочници, разпечатки от офиса, всичко, което вие и ние изхвърляме разделно...
Избор номер едно: 100% post consumer waste
Избор номер две: pre-consumer waste
 
2. Избелване
Една част от производството на хартия включва използването на хлор за да се разруши лигнина в дървесината – това е тази част от нея, която е отговорна за пожълтяването й с  времето.  Този процес на хлориране обаче неизбежно води до отделяне на много вредни вещества и увреждане на околната среда и след 80-те години на миналия век е заменен с  използване на не толкова вредни хлорни прозводни или в идеалния случай -   изобщо без използване на хлор, а например с кислород, процес известен като Oxygen Delignification. 
Има сериозна бъркотия с терминологията, но ето какво разбрахме ние:
Отново има три вида хартии според начина им на избелване:
- ECT (elemental chlorine-free) – продукти, избелени не с чист хлор, а с негови деривати или производни, като хлорен диоксид, но при все това при избелването могат да се отделят токсини като диоксини, фуран и органохлорини.
- TCF (totally chlorine free) – продукти създадени без използването на хлор или негови производни.  Това означава, че тази хартия е от  нови,свежи дървесни влакна и не съдържа дървесен пулп, който да е произведен с хлор или хлорни производни като избелващи агенти. Всички компоненти са сертифицирани като произведени без хлор и идват от сертифициран FSC прозводител. Избелването в този случай се постига е участието на безопасни избелващи агенти на основата на кислород – хидероген пероксид или озон.
- PCF (processed chlorine-free) – хартия, произведена от рециклиран материал, които е поне 30 % post-consumer  waste, в производството не участват хлор или хлорни съедининия.
Избор номер едно  -  PCF  хартия
Избор номер две -  TCF хартии
 
3. Хартии прозведени без дървесина
Все  по-популярното зелено движение е довело и до нарастващо търсене на хартии, направени не от традиционната дървесина, а от алтернативни източници – памук, лен, коноп, бамбук и дори остатъци от кафени зърна. Към момента ние не можахме да намерим доставчик на подобни хартии в България
 
4. Търсете логото :)
Ето какво е важно да намерите на опаковките на хартиите, които купувате:
FSC – независима, неправителствена и некомерсиална организация създадена с цел популяризиране на отговорното управление на световните гори. Продуктите с  това лого се сертифицират независимо, така че потребителите да са сигурни, че тези продукти идват от гори, управлявани по начин гарантиращ социалните, икономическите и екологичните нужди на бъдещите поколения. FCS забранява злоупотребите с естествените гори, използването на рискови пестициди, култивирането на генетично модифицирани дървета.
В print.bg използваме единствено FSC сертифицирани хартии.
 
Син ангел:
Критерии:
 
- 100% рециклирани влакна
- ниско съдържание на формалдехид, PCB and Glyoxal
- без съдържание на Azo оцветители, живак, олово, кадмий и хром
- без съдържание на химикали описани като потенциално опасни за хората
- без съдържание на оптични избелващи агенти OBA или хлор
 
 
5. Полезни и почти задължителни линкове по темата: 
 
 
 
 

  


©2005 - 2021 PRINT.BG. Всички права запазени.