Дизайн съвети

*Забележка
Предвид това, че Print.bg не предлага редакторски и коректорски услуги, същата не носи отговорност за дизайн и текстове подадени с правописни и пунктуационни грешки. Клиентът е длъжен да проверява и одобрява файлове и текстове преди печат и носи цялата отговорност при допуснати грешки.

1. Преглед на дизайнпреди да прикачиш и изпратиш файла за печат, моля, увери се, че всеки елемент е на мястото си, групиран с други елементи и с правилния цвят, за да не се получат грешки. Оразмеряването (реалният размер на изображението или комбинацията от текст и илюстрация) можеш да погледнете в Options или Properties на използваната от теб програма и е наложително всеки дизайн да е с реалния размер спрямо избрания такъв в сайта. Все пак файловете преминават през предпечатен екип, който при допусната грешка, може да я отбележи и да се допита до теб за поправянето ѝ.

2. Раздувки и контури – раздувката представлява излизащо от рамката цвят или изображение с поне 2 мм от страна (могат да бъдат 1, 2, 3 или 4 страни), служещо за предотвратяване на излизане на бял контур в отпечатаното изделие (просветване) при разрязването на отпечатъците.

3. Качество на изображенията (резолюция) – за печат резолюцията е от значение, тъй като се използва различен цветови модел (CMYK, а не RGB!), предназначен само и единствено за печат. Резолюцията, необходима за непикселизиран качествен отпечатък е 300 dpi. Моля, прегледай отново файла си и имай предвид това, че спрямо оразмерението се променя резолюцията.

4. Файлове за печат – препоръчително е да ни изпращаш файловете в PDF формат за по-лесна обработка и пускане за печат в машините ни. Ако използваш векторни или растерни програми, можеш да експортнеш целия файл в PDF формат или в PNG, ако са изображения. Стандартните файлови формати могат да са , .TIF, .JPG, .PS, .EPS или .PSD. Удобен вариант е и готов темплейт за печат за улеснение. Това са оптималните формати, запазващи елементите и качеството на изображенията или цялостните проекти.