Покани / Поздравителни картички

Файл Размери Информация
eps 100x210 mm 100x210 mm, вертикален формат
ai 100x210 mm 100x210 mm, вертикален формат
psd 100x210 mm 100x210 mm, вертикален формат
eps 100x297 mm 100x297 mm, вертикален формат
ai 100x297 mm 100x297 mm, вертикален формат
psd 100x297 mm 100x297 mm, вертикален формат
eps 210x100 mm 210x100 mm, хоризонтален формат
ai 210x100 mm 210x100 mm, хоризонтален формат
psd 210x100 mm 210x100 mm, хоризонтален формат
eps 297x100 mm 297x100 mm, сгънат формат 148.5х100 mm
ai 297x100 mm 297x100 mm, сгънат формат 148.5х100 mm
psd 297x100 mm 297x100 mm, сгънат формат 148.5х100 mm
eps 210x297 mm 210x297 mm, сгънат формат 210x148 mm
ai 210x297 mm 210x297 mm, сгънат формат 210x148 mm
psd 210x297 mm 210x297 mm, сгънат формат 210x148 mm
eps 297x210 mm 297x210 mm, сгънат формат 148.5х210 mm
ai 297x210 mm 297x210 mm, сгънат формат 148.5х210 mm
psd 297x210 mm 297x210 mm, сгънат формат 148.5х210 mm
eps 148x210 mm 148x210 mm, сгънат формат 148х105 mm
ai 148x210 mm 148x210 mm, сгънат формат 148х105 mm
psd 148x210 mm 148x210 mm, сгънат формат 148х105 mm
eps 210x148 mm 210x148 mm, сгънат формат 105х148 mm
ai 210x148 mm 210x148 mm, сгънат формат 105х148 mm
psd 210x148 mm 210x148 mm, сгънат формат 105х148 mm
eps 148x420 mm 148x420 mm, сгънат формат 148х210 mm
ai 148x420 mm 148x420 mm, сгънат формат 148х210 mm
psd 148x420 mm 148x420 mm, сгънат формат 148х210 mm
eps 420x148 mm 420x148 mm, сгънат формат 210х148 mm
ai 420x148 mm 420x148 mm, сгънат формат 210х148 mm
psd 420x148 mm 420x148 mm, сгънат формат 210х148 mm
eps 100x420 mm 100x420 mm, сгънат формат 100х210 mm
ai 100x420 mm 100x420 mm, сгънат формат 100х210 mm
psd 100x420 mm 100x420 mm, сгънат формат 100х210 mm
eps 420x100 mm 420x100 mm, сгънат формат 210х100 mm
ai 420x100 mm 420x100 mm, сгънат формат 210х100 mm
psd 420x100 mm 420x100 mm, сгънат формат 210х100 mm

©2005 - 2021 PRINT.BG. Всички права запазени.