Флаери / Листовки

Файл Размери Информация
eps 50x90 mm 50х90 mm (вертикален формат)
ai 50x90 mm 50х90 mm (вертикален формат)
psd 50х90 mm 50х90 mm (вертикален формат)
eps 90x50 mm 90х50 mm (хоризонтален формат)
ai 90х50 mm 90х50 mm (хоризонтален формат)
psd 90x50 mm 90х50 mm (хоризонтален формат)
eps 100x210 mm 100x210 mm, вертикален формат
ai 100x210 mm 100x210 mm, вертикален формат
psd 100x210 mm 100x210 mm, вертикален формат
eps 210x100 mm 210x100 mm, вертикален формат
ai 210x100 mm 210x100 mm, вертикален формат
psd 210x100 mm 210x100 mm, вертикален формат
eps 100x297 mm 100x297 mm, вертикален формат
ai 100x297 mm 100x297 mm, вертикален формат
psd 100x297 mm 100x297 mm, вертикален формат
eps 297x100 mm 297х100 mm, хоризонтален формат
ai 297x100 mm 297х100 mm, хоризонтален формат
psd 297x100 mm 297х100 mm, хоризонтален формат
eps 52x74 mm A8, вертикален формат
ai 52x74 mm A8, вертикален формат
psd 52x74 mm A8, вертикален формат
eps 74x52 mm A8, хоризонтален формат
ai 74x52 mm A8, хоризонтален формат
psd 74x52 mm A8, хоризонтален формат
eps 74x105 mm A7, вертикален формат
ai 74x105 mm A7, вертикален формат
psd 74x105 mm A7, вертикален формат
eps 105x74 mm A7, хоризонтален формат
ai 105x74 mm A7, хоризонтален формат
psd 105x74 mm A7, хоризонтален формат
eps 105x148 mm A6, вертикален формат
ai 105x148 mm A6, вертикален формат
psd 105x148 mm A6, вертикален формат
eps 148x105 mm A6, хоризонтален формат
ai 148x105 mm A6, хоризонтален формат
psd 148x105 mm A6, хоризонтален формат
eps 148x210 mm A5, вертикален формат
ai 148x210 mm A5, вертикален формат
psd 148x210 mm A5, вертикален формат
eps 210x148 mm A5, хоризонтален формат
psd 297x210 mm A4, хоризонтален формат
ai 210x148 mm A5, хоризонтален формат
psd 210x148 mm A5, хоризонтален формат
eps 210x297 mm A4, вертикален формат
ai 210x297 mm A4, вертикален формат
psd 210x297 mm A4, вертикален формат
eps 297x210 mm A4, хоризонтален формат
ai 297x210 mm A4, хоризонтален формат
psd 297x210 mm A4, хоризонтален формат
eps 297x420 mm A3, вертикален формат
ai 297x420 mm A3, вертикален формат
eps 420x297 mm A3, хоризонтален формат
ai 420x297 mm A3, хоризонтален формат
eps 305x435 mm A3+, вертикален формат
ai 305x435 mm A3+, вертикален формат
psd 305x435 mm A3+, вертикален формат
eps 435x305 mm A3+, хоризонтален формат
ai 435x305 mm A3+, хоризонтален формат
psd 435x305 mm A3+, хоризонтален формат

©2005 - 2021 PRINT.BG. Всички права запазени.